ଲେଖା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ପଠାଇବି?

Shubhdristi

Last Update vor 2 Jahren

ଆମ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ସହ ଫଟୋ ଓ ଠିକଣା ପଠାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ଠିକଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟିଏ ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ବିନା ଫଟୋରେ କୌଣସି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ ।

Was this article helpful?

1 out of 1 liked this article

Still need help? Message Us